2024-06-18 17:52
nettcom.gif

Nettcom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku istnieje od grudnia 2003 roku. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telefonii ruchomej.

Trzon firmy stanowią byli pracownicy Nokia, Siemens, Ericsson, osoby, które dotychczas świadczyły usługi w dziedzinie nadzoru i rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sieci GSM/DCS w projektach Polkomtel, Centertel, PTC.

Przeglądarki www  |  Portale  |  Gazety  |  Kultura  |  Encyklopedie  |  Fundusze Inwstycyjne  |  PM  |  Sklepy  |  Telekomunikacja  |  Mapy GPS  |  Informatyka  |  Linie Lotnicze  |  PKP  |  Moto  |  Żagle  |  Narty  |  Łącza