2024-05-23 21:02
loga.gif

O Firmie

1. Podstawowe informacje o Spółce NETTCOM

Nettcom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku istnieje od grudnia 2003 r. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie usług telekomunikacyjnych na rzecz operatorów telefonii ruchomej. Trzon firmy stanowią byli pracownicy Nokia, Siemens, Ericsson, osoby, które dotychczas świadczyły usługi w dziedzinie nadzoru i rozwiązywania problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sieci GSM/DCS w projektach Polkomtel, Centertel, PTC.
W lutym 2007 roku wprowadziliśmy dwa systemy zarządzania,jakością ISO 9001-2000 oraz środowiskiem ISO 14001 – 2004. Doradztwo i wdrożenie systemów zostało sfinansowane ze środków unijnych, programu SPOWKP 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Analizując nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem wdrożyliśmy informatyczny system zarządzania projektami realizowanymi przez firmę. Spółka Nettcom podejmuje nieustająco nowe wyzwania, obecnie w zakresie prac związanych z instalacjami UMTS oraz uruchomieniem nowych działów pozyskania lokalizacji oraz działu budowlano – remontowego. Spółka Nettcom posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Obecnie Nettcom świadczy usługi w zakresie instalacji urządzeń
    komunikacyjnych na potrzeby operatorów telefonii ruchomej.

Instalujemy radiolinie PDH/SDH, stacje bazowe BTS/RBS dla systemów 2G/3G oraz wykonujemy pomiary linii widoczności metodą optyczną LOS na potrzeby projektowania cyfrowych linków mikrofalowych.
3. Firma Nettcom dysponuje następującym sprzętem niezbędnym
    do realizacji różnorodnych zleceń:

1. Podnośniki koszowe o wysokości 50 i 45 m.
2. Urządzenia pomiarowe (SiteMaster S251C, BerTesterEST-120).
3. Samochody.
4. Sprzęt wysokościowy.
5. Aparaty fotograficzne, odbiorniki GPS, dalmierze laserowe,         laptopy,lornetki

Jesteśmy w pełni dyspozycyjni w zakresie świadczonych usług, gwarantując wymagany czas reakcji na otrzymane zlecenia. Wszyscy pracownicy naszej firmy legitymują  się wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem zdobytym w pracy dla globalnych telekomów. Posiadają uprawnienia do pracy na wysokości, certyfikaty Nokia, Siemens, Ericsson, uprawnienia SEP oraz inne dokumenty niezbędne do pracy na terenie Polski oraz na obiektach wymagających szczególnych zezwoleń (kopalnie, elektrociepłownie itp.).

Przeglądarki www  |  Portale  |  Gazety  |  Kultura  |  Encyklopedie  |  Fundusze Inwstycyjne  |  PM  |  Sklepy  |  Telekomunikacja  |  Mapy GPS  |  Informatyka  |  Linie Lotnicze  |  PKP  |  Moto  |  Żagle  |  Narty  |  Łącza