2024-06-18 16:11
foto_instalacje.jpg

Projekt GSM/DCS/UMTS - szczegółowy zakres usług.

Obecnie dysponujemy 3 samodzielnymi zespołami instalacyjnymi działającymi głównie w następujących województwach: pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, łódzkie, mazowieckie. Nasze zespoły realizują samodzielnie wyznaczone im zadania w podanych niżej zakresach wraz z odbiorem sprzętu z  magazynów klienta.

1. Instalacja i commissioning cyfrowych linków PDH
    (Nokia, Nec, Ericsson, Siemens).
2. Instalacja i commissioning stacji bazowych BTS/RBS
    (Nokia, Siemens, Ericsson).
3. Instalacja i commissioning torów antenowych (AFL).
4.
Instalacja i commissioning siłowni telekomunikacyjnych
    (Benning, Eltek, BS160).
Wymienione prace odbywają się według obowiązujących procedur tj.:
- wizyta przedinstalacyjna na stacji (PISM),
- odbiór sprzętu z magazynu,
- instalacja,
- commissioning i integracja,
- raport (MW - SSD).

5. Pomiary i analiza uszkodzonych torów antenowych.
-
ocena wizualna stanu instalacji antenowej,
-
fotograficzna dokumentacja stanu instalacji,
-
pomiar toru antenowego SiteMaster’em,
-
wnioski i raport pokontrolny,
-
konsultacja z pracownikiem zlecającym prace,
-
ewentualna naprawa uszkodzonych elementów
   toru antenowego,
- raport końcowy plus dokumentacja fotograficzna
   w formie wskazanej przez zleceniodawcę.

6. Naprawa uszkodzonych cyfrowych linków PDH.
- analiza pracy linku,
- lokalizacja usterki,
- naprawa linku,
- raport końcowy.

7. Naprawa uszkodzonych stacji bazowych BTS.
- analiza pracy BTS,
- lokalizacja usterki,
- naprawa BTS,
- raport końcowy.

8. Reinstalacje stacji bazowych
- deinstalacja stacji bazowej,
- instalacja stacji bazowej na nowej lokalizacji.

9. Usługa „on standby”

Na każde żądanie zleceniodawcy, przypisana na stałe do projektu ekipa spółki Nettcom będzie interweniowała w czasie od 3-24 godzin, w zależności od stopnia ogłoszonego alarmu i możliwości technicznych usunięcia usterki oraz czasu dojazdu. Usługa polega na szybkim usuwaniu usterek w miejscach trudnodostępnych (np. wymiany OU, kabli RG, konektorów,dowizowanie i wymiana anten, upgrade SW,podłączenia agregatów prądotwórczych itp. Szczegóły do ustalenia ze zleceniodawcą). Zamysłem powyższej oferty jest zaproponowanie Państwu stałego i profesjonalnego serwisu dostępnego na każde żądanie.
Od początku działalności zdobywamy doświadczenie
w następujących zakresach prac:
1. Rozwiązywanie problemów dotyczących awaryjnego
    działania sprzętu (BTS, MW) w projekcie GSM/DCS.
2. Kontrola jakości wykonanych instalacji przez firmy
    podwykonawcze w projekcie GSM/DCS.
3. Obsługa posprzedażna instalacji GSM/DSC.
- naprawa uszkodzonych linków mikrofalowych PDH
   wymiana i wizowanie anten, wymiana kabli RG),
- wymiana anten sektorowych,
- pomiary i analiza uszkodzonych torów antenowych,
- upgrade’y SW urządzeń transmisyjnych MW,
- naprawa uszkodzonych stacji bazowych BTS.
4. Relokacje TRX’ów.
5. Relokacje stacji bazowych GSM/DCS
6. Instalacje i pomiary torów antenowych.
7. Rozszerzenia TRX’ów.
8. Rozszerzenia BSC (High capacity).
Przeglądarki www  |  Portale  |  Gazety  |  Kultura  |  Encyklopedie  |  Fundusze Inwstycyjne  |  PM  |  Sklepy  |  Telekomunikacja  |  Mapy GPS  |  Informatyka  |  Linie Lotnicze  |  PKP  |  Moto  |  Żagle  |  Narty  |  Łącza