2024-05-23 21:33

Dane teleadresowe

Nettcom Sp. z o.o., NIP 584-25-05-967, 80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5,
tel/fax. (058) 554-93-31, Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000179552, Kapitał Zakładowy 90.000,00 zł.


Wyświetl większą mapę
Przeglądarki www  |  Portale  |  Gazety  |  Kultura  |  Encyklopedie  |  Fundusze Inwstycyjne  |  PM  |  Sklepy  |  Telekomunikacja  |  Mapy GPS  |  Informatyka  |  Linie Lotnicze  |  PKP  |  Moto  |  Żagle  |  Narty  |  Łącza